Er det lov til å ta lydopptak uten å be om samtykke? Kan man bruke et lydopptak lovlig i en rettssak? Se vår podcast om temaet.