Bilde av foreldre i konflikt i samværssak og separasjon.

Foreldre opplever konflikt med den andre om samværsfordelingen. Konflikten kommer fra bekymring og uenighet om omsorgen for barna.