Foreldre i risikogruppe verner om to barn.

Frustrerte foreldre i risikogruppen opplever at skolen ikke godtar legeerklæring. Her er historien om en slik familie.